GoDaddy Tekrar Hacklendi!

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – GoDaddy.com, LLC (“GoDaddy”)

GoDaddy Dünyanın en büyük webhosting firması ve Eylül ayında gerçekleşen hack vakasının tespitinin Kasım ayında yapıldığını ve diğer detaylarını KVKK ile aşağıdaki şekilde paylaşmış gözüküyor. Türkiye’de 13000 küsür site etkilenirken Dünya’da 1.2 milyon aktif ya da pasif managed wordpress ürününün kullanıcılarının etkilendiği söyleniyor.

İhlal Bidirimi Aşağıdaki gibi yayınlandı.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – GoDaddy.com, LLC (“GoDaddy”)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan GoDaddy.com, LLC (“GoDaddy”) tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun kullanıcılarına hizmet verdiği bir ortamda şüpheli etkinlikler tespit etmesi sonucu inceleme başlatıldığı ve 06.09.2021 tarihinde veya bu tarih yakınlarında yetkisiz kişilerce kullanıcılara ait birtakım kişisel verilere erişilmesiyle veri ihlali gerçekleştiğinin anlaşıldığı,
  • İhlalin veri sorumlusu tarafından 17.11.2021 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden Türkiye’de bulunan 13.382 kullanıcının etkilendiği, bu kullanıcıların içerisinde tüzel kişilerin de bulunduğu,
  • İhlalden veri sorumlusu tarafından atanan müşteri numarası, e-posta adresi, varsayılan WordPress yönetici (admin) oturum açma bilgileri, güvenli dosya aktarım protokolü (sFTP) ve veritabanı kullanıcı adları ve şifrelerinin etkilendiği,
  • İlgili kişilerin veri ihlali hakkında “+1 480 505 8870” numaralı telefonla GoDaddy çağrı merkezi kanalı üzerinden bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.12.2021 tarih ve 2021/1326 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7127/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-GoDaddy-com-LLC-GoDaddy-

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir